מפת התגוננות העורף

מפת התגוננות העורף

זמן כניסה לאזור מוגן - דקה אחת