שירותי חירום עירוניים

לוגו שירותי חירום

מספרי טלפון בחירום

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני מחלקה מינהל
04-6421335
04-6524444
04-6524411
04-6592222
04-651221
1207
050-3199304 , 04-6520304
04-6592518 , 04-6593528, 04-6425647, 04-6490907
04-6494000
106