שירות לאומי-אזרחי

 

רכזת שירות לאומי - עינב אלקוני

טלפון: 04-6484286
דואר אלקטרוני: einavg@bat-ami.org.il