השירות לאזרחים מבוגרים וותיקים

העיר עפולה יזמה הכנתה של תוכנית אב לאוכלוסייה המבוגרת ואזרחים ותיקים ופועלת על-פיה.
תוכנית זו מיועדת לסמן כיווני פיתוח מערכות השירות וסביבת החיים בעיר,
גם מזווית ראיה של אוכלוסיית המבוגרים ואזרחים ותיקים.
כל זאת, על בסיס ראייה כוללת ומערכתית המתייחסת למגוון תחומי החיים,
מעדכנת את מערכות השירות, על בסיס מאפייני התקופה ומאפשרת פיתוח בתחום זה – כחלק בלתי נפרד מהתפתחותה של העיר.

השירותים הניתנים באגף הרווחה:
- טיפול סוציאלי פרטני, קבוצתי, קהילתי
- מתן ייעוץ והכוונה בעניין השירותים הניתנים בקהילה או בבתי אבות.
- חיזוק בני המשפחה המטפלים בזקן ובהדרכתם.
- הכנת הזקן ובני משפחתו לשינוי בדפוסי החיים.
- השמה – סיוע בהשמה במעונות ובתי אבות.
- ליווי ניצולי שואה
- התערבות בהגנה על הזקן מפני התעללות, פגיעה גופנית (נפשית וניצול כלכלי)
- מקבלי חוק סיעוד

"דור לדור" העמותה למען האוכלוסייה המבוגרת ואזרחים ותיקים

העמותה למען האוכלוסייה המבוגרת ואזרחים ותיקים משמשת כארגון לפעילות חברתית תרבותית בתחום המבוגרים בעיר,
שותפה למדיניות ומבצעת פעולות בשיתוף אגף הרווחה.
העמותה מורכבת מנציגי המבוגרים וממוסדות ציבור רלבנטיים.

תחומי הפעילות:
- פנאי ותרבות
- סיוע בניהול תחום הפרט
- שירותי מידע
- שירותי חירום
- תמיכה חברתית
- התנדבות

אגף הרווחה ועמותת דור לדור פועלות ומשרתות את האזרחים הותיקים, ברוח תוכנית האב ופיתחו שירותים עפ"י התוכנית.

פעילות אגף הרווחה בשיתוף עם עמותת דור לדור:
- שירות סוציאלי לטיפול פרטני לאזרח הוותיק
- מרכז יום לקשיש
- קהילות תומכות
- מועדונים חברתיים
- מרכזי פנאי ותרבות
- היחידה לטיפול במניעת אלימות והזנחה
- בתים חמים
- שירותים לטיפולי בית ומט"זיות (מטפלת בזקן)
- גינות קהילתיות
- אירועים ופעילות קהילתית


לפרטים נוספים: מנהלת מדור לאזרחים ותיקים עו"ס חיה ייטיב 04-6520479
כתובת מייל: haya@afula.muni.il
עמותת דור לדור 04-6527619
כתובת מייל: Dorledor@netvision.net.il