טפסים

טופס קבלת עזרה ממחלקת רווחה- בקשה לכל עזרה ממחלקת רווחה

טופס וויתור סודיות- טופס בו מעניק הפונה זכות לעו"ס לפנות לקבלת מידע מכל מקור.

טופס פרטים- ייעוץ- יחידה לטיפול במשפחה וייעוץ לחיי הנישואין

טופס בקשה לתעודת עיוור/ לקוי ראייה

שאלון מידע רפואי- חולה כרוני

בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת

תביעה לגמלת סיעוד