מינהל וזכאות

כל פנייה לקבלת שירות רווחה מתבצעת עפ"י חוק ותקנות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

לבד מעבודתם של העובדים הסוציאליים, פועלים באגף הרווחה עובדי מזכירות, מינהל וזכאות שמסייעים.

 

תפקידי עובדי מינהל וזכאות:

- חישוב לפונים על כללי הזכאות ונוהלי הפנייה ומתן עזרה והדרכה
- חישוב הזכאות בסוגי העזרה המגיעים לפונה ומימוש זכויותיו.
תיק בדיקת הכנסות הפונה ומצבו הרפואי ע"י איסוף מידע משירותים אחרים כגון:
ביטוח לאומי, שירות התעסוקה וכו'.
- העובד מחשב וקובע את הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה,
בהתאם להוראות משרד הרווחה ומעביר את מסקנותיו לאישור העובדים הסוציאליים והנהלת האגף.
- העובד מיישם את ההחלטה ע"י מתן תשובה לפונה,
מדווח למערכת המיכון (כאשר התשובה חיובית), או מכין הוראת תשלום לביצוע הרשות,
מפנה את תשומת לב העו"ס לבעיות הדורשות טיפול המתגלות בעת מגעיו עם הפונה.

 

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני מחלקה מינהל
דליה כהן עובדת מנהל וזכאות 04-6520485 daliya@afula.muni.il
הילה לוי עובדת מינהל וזכאות 04-6520470