מ.ש.ה - מוגבלות שכלית התפתחותית

 

מדיניות האגף בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מ.ש.ה),
הגדרת מ.ש.ה ומדיניות הטיפול נגזרים מחוק הסעד טיפול במפגר התשכ"ט,
עפ"י חוק, מפגר הינו "אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השיכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול"
הכרזה על אדם כמפגר היא בסמכות הבלעדית של ועדות האבחון שפועלות מטעם השרות למפגר.

מטרת הטיפול באנשים עם מ.ש.ה בעפולה:
לאתר ולהכיר אנשים המתפקדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
להפנותם לאבחון ולוועדות אבחון, של השרות למפגר וטיפול באנשים ובמשפחותיהם עפ"י החלטות הועדה.
להציע סיוע ותמיכה לאנשים עם מ.ש.ה ומשפחותיהם ופיתוח מסגרות ופרויקטים שיענו על צרכי האנשים עם מ.ש.ה בעפולה.

תחומי פעילות במ.ש.ה :

- איתור אנשים עם מ.ש.ה בקהילה והפנייתם לאבחון והכרה בשרות מ.ש.ה.
- הפנייה למסגרות מתאימות כולל מסגרות תעסוקה ופנאי.
- סביבה תומכת.
- עו"ס לסדרי דין לצורך מינוי אפוטרופסות לאדם עם מ.ש.ה.
- הפנייה למסגרות חוץ ביתיות.
- עו"ס לחוק הסעד טיפול במפגר.
- טיפול, הכוונה ותמיכה למשפחות לאנשים עם מ.ש.ה.
- הפניית בוגרים למסגרות תעסוקה ומסגרות חוץ.
- הפניית הילדים למסגרות יום ארוך.
- טיפול באנשים עם בעיות תקשורת על רצף האוטיזם, כולל מענים בתחומי
התעסוקה והפנאי.

מסגרות נוספות:
- בית עמית- מרכז תמיכה וטיפול המופעל ע"י עמותת אקי"ם,
בשיתוף עם עירית עפולה ומשרד הרווחה לאנשים עם מ.ש.ה ומשפחותיהם.

- מע"ש – מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עירית עפולה,
מעסיק חניכים מעפולה וסביבתה, בו מקבלים החניכים מגוון עבודות לצד ארוחות חמות, הסעות, טיולים ומסיבות חג.


שם האחראי: עו"ס ג'נה גרה – רכזת נושא מ.ש.ה 04-6520456
כתובת מייל: jana@afula.muni.il
עו"ס מעיין כהן 04-6520462
כתובת מייל: maayan@afula.muni.il
בית עמית: רח' קפלן 9052 עפולה עילית 04-6420623
מע"ש: אחראי יגדל משה 04-6591389

 

אתרים חשובים 

אקי"ם

נכים זכויות ומשפט

קרן איבחון ושיקום

 

רכזת נושא מ.ש.ה

רכזת נושא מ.ש.ה - ג'נה גרה

טלפון: 04-6520465
פקס: 04-6528156
דואר אלקטרוני: jana@afula.muni.il