בית יד לבנים

רכזת יד לבנים

רכזת בית יד לבנים - עופרה קלמן

טלפון: 04-6524180
דואר אלקטרוני: ofrak@afula.muni.il