עיריית עפולה

            רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ג

לשנה"ל התשפ"ג גילאי-3-4-5

 

"רישום בקליק"

רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני www.afula.muni.il

האתר מאובטח ויפתח לרישום בין התאריכים :

יום שני, א' בשבט התשפ"ב ( 3 בינואר 2022).

עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ב (23 בינואר 2022).

 

הורים יקרים שלום ,

בשעה טובה הגיע מועד הרישום של ילדכם לגן ילדים ,לשנת הלימודים תשפ״ג.
אירוע מרגש זה מחייב רישום לגני ילדים ע"פ חוק חינוך חובה.

פרטים, מידע ורישום לגנים באתר העירוני www.afula.muni.il

הרישום יחל מתאריך 03.01.2022 וימשך עד תאריך 23.01.2022

 

גילאי הרישום:

גילאי 3​ - גן טרום טרום חובה

כ"ד בטבת התשע"ט – 1 בינואר 2019

ג' בטבת התש"פ – 31 בדצמבר 2019

 גילאי 4 ​- גן טרום חובה

י"ד   בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018
כ"ג  בטבת התשע"ט- 31 בדצמבר 2018

גילאי 5​ - גן חובה

ג'  בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח- 31 בדצמבר 2017

 

 

לתשומת ליבכם:
תלמידים אשר הוריהם יבצעו את הרישום לאחר התאריך 23.01.2022 ישובצו על בסיס מקום פנוי!
משרד החינוך הוציא הנחיה שאין רישום לחריגי גיל.

יש להקפיד כי הכתובת שמופיעה ברישום זהה לכתובת במשרד הפנים.

אנו מאחלים לילדכם הצלחה רבה בתהליך הקליטה

 

 

 

תיאור תהליך הרישום:

הרישום יתבצע באמצעות האתר העירוני, באחת מהדרכים הבאות:
1. לבעלי כרטיס אשראי– רישום ותשלום בגין אגרת העשרה- דרך האתר העירוני.
2. הורים שאין ברשותם כרטיס אשראי- עליהם לפנות קודם למרכז התשלומים לביצוע תשלום אגרת העשרה במחלקת התשלומים . טלפון: 04-6524000 שלוחה 0.

במהלך ההרשמה, עליכם ההורים לבחור תחילה את הזרם: ממלכתי, ממלכתי דתי/חרדי, מוכר שאינו רשמי.
לאחר מכן יש לבחור את שמות הגנים (עדיפות א', עדיפות ב' ). עליכם לבצע את תשלום אגרת העשרה בסך 450 ₪ עבור ביטוח, סל תרבות, תכנית קר"ב.

עליכם להזין את כל הנתונים ולעבור על כל מסמכי הרישום ולוודא כי בסיום הרישום מופיעה ההודעה "ההרשמה בוצעה בהצלחה".

החלטת הועדה לשיבוץ תעשה ע"פ הקריטריונים הבאים: 

1.     קירבה גאוגרפית למקום המגורים.

2.     גיל הילד.

3.     מרחב חינוך מוגדר עד  קילומטר ממקום המגורים.

4.     תקופת הרישום בהתאם לחוזר מנכ"ל.

5.     אפיון הגןדו גילאיתלת גילאי.

6.     מורכבות גן הילדיםגמוליםילדים בעלי לקויות למידהבעיות רפואיותמספר הילדים בגן.

7.     איזון הגןבנים/בנות.

8.     ראייה כלל מערכתיתתוך כדי התבוננות פדגוגית ומנהלית.  

לתשומת ליבכם:

·       חובת הרישום מוטלת גם על ילדים הלומדים במערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"ב.

·       רישום לגן יתאפשר רק לגנים הנמצאים במרחב החינוך שהוגדר לכםבהתאם לנכס הרשום על שמכם    בארנונה.

·       ילדים שיירשמו לאחר מועד הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי.

יובהר כי חובת הרישום לגן ילדים מגיל 3 ואילך חל גם בגני מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי).

לתשומת ליבכם:
תלמידים אשר הוריהם יבצעו את הרישום לאחר התאריך 23.01.2022 ישובצו על בסיס מקום פנוי!
משרד החינוך הוציא הנחיה שלא יתאפשר רישום לחריגי גיל (ילדים שנולדו מ- 1.1.2020  ואילך(

הודעות שיבוץ יפורסמו באתר הרישום בתאריך 15.02.2022
ערעורים ישלחו באמצעות טופס באתר הרישום בין התאריכים 15.02.2022-28.02.2022

אנו מאחלים לילדכם הצלחה רבה בתהליך הקליטה.


בברכה,

 מינהל החינוך

 

   

 הנחיות לגבי תלמידים שלא מופיעים באתר:

תושבים חדשים:

יש לשלוח למייל : ganim.rishum@afula.muni.il  

ספחי ת.ז של שני ההורים ,חוזה שכירות/קנייה עם כתובת מלאה בעפולה וטופס ביטול רישום ממינהל החינוך בישוב הקודם ולאחר אישור במייל יש להירשם באתר.

 

הורים שילדיהם לא מופיעים באתר :

יש לשלוח במייל הודעה עם פרטי הילד שם מלא , תעודת זהות ומספר פלאפון    ולאחר קבלת מייל חוזר להירשם באתר .  

 

הורים גרושים/פרודים/רווקים:

במידה ולא מתאפשרת הרשמה דרך האתר 

יש להוריד טופס  דרך האתר "הצהרה להורים גרושים " לחתום ולצרף ספח ת. זהות  

ולשלוח למייל רק לאחר קבלת אישור במייל חוזר ניתן לבצע רישום .

                      

היעדר נכס:

יש להוריד טופס דרך האתר "הצהרה על כתובת מגורים"

להחתים אצל רשם בית משפט לשלוח למייל רק לאחר קבלת אישור במייל חוזר ניתן לבצע רישום .

    

 

רישום לצהרונים לילדי טרום חובה:

הרישום לצהרונים יפתח באתר האינטרנט במהלך חודש 5/21, הודעה תשלח להורים.

 

  תשלום הזנה לילדי חובה ותלת גילאי:

הודעה תשלח לגננות על סכום התשלום ודרך הגביה.

טפסים לרישום:

·       בקשה לביטול רישום

·       הצהרת בריאות

·       כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים

·       תצהיר על כתובת מגורים

יש לשלוח את הטפסים מלאים וחתומים באמצעות כתובת הדוא״ל הבאה  ganim.rishum@afula.muni.il

 

 

 

 

הסבר מפורט על אופן ההרשמה לגני הילדים.pdf