״וזה הרגע הנה באה השעה . . .״

הורים יקרים שלום,
בשעה טובה הגיע מועד הרישום של ילדכם לכיתה א׳ לשנת הלימודים תשפ״ב.
אירוע מרגש זה מחייב את הרשמתו לבית הספר היסודי ע"פ חוק חינוך חובה.

הרישום יחל מתאריך  14.01.2021 וימשך עד תאריך 03.02.2021

גילאי הרישום:

ילדים אשר נולדו בין התאריכים י' בטבת התשע"ה (01.01.2015) עד י"ט בטבת תשע"ו (31.12.2015)

תלמידים אשר הוריהם יבצעו את הרישום לאחר 03.02.2021, ישובצו על בסיס מקום פנוי!
 

אופן הרישום: באתר העירייה


1. עליכם לבחור את הזרם החינוכי שבו ילמד ילדיכם:

ממלכתי (מ"מ), ממלכתי דתי (ממ"ד), מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר)

2. לאחר בחירתכם תפתח אפשרות לשיבוץ בבית ספר עוגן

 • עפולה עילית: אלומות (מ"מ), מעלות ניסים (ממ"ד), דרך אמת בנות (מוכש"ר) ויזניץ (מוכש"ר), זהרי תורה (מוכש"ר).

 • עפולה תחתית: אלון יזרעאל (מ"מ), בית זאב (מ"מ), גוונים (מ"מ), תדהר (מ"מ), אוהל מאיר (ממ"ד). 

 • גבעת המורה: תלמוד תורה בנים (ממ"ח), בן צבי (מ"מ), נעם מוריה (ממ"ד), מרום (ממ"ד), דרך אמת בנים (מוכש"ר). 

 • רובע יזרעאל: שהם (מ"מ), יהלום (מ"מ).

 

3. בחירה בזרם ממ"ד תפתח בפניכם שלוש אפשרויות:

 • אוהל מאיר או מעלות ניסים (בהתאם לאזור הרישום)

 • נעם מוריה (ביה"ס בהפרדת בנים בנות)

 • ממ"ח בנים - תלמוד תורה (בנים בלבד)
   

 • הרישום יתאפשר על פי שיוך לבית ספר עוגן. להרחבה בנושא ״בית ספר עוגן״ הקישו כאן

הערות כלליות:

 • העיר הרחיבה את פניה מבחינה דמוגרפית, יחד עם זאת אפשרות הקליטה של בתי הספר מוגבלות,
  על כן הוגדרו אזורי רישום- בתי ספר עוגן.
 • לא תפתח כיתה עם פחות מעשרים תלמידים, הרשות לא תאשר מעבר תלמידים מכיתה שהמעבר יגרום לסגירתה.
 • תינתן עדיפות לתלמידים שירשמו בתקופת הרישום.
 • הרשות אינה אחראית על הסעת תלמידים (למעט אזורים בהם לא ניתן מענה חינוכי). 
 • חובה להקפיד שהכתובת המופיעה ברישום זהה לכתובת המופיעה במשרד הפנים.

קבלת הודעת שיבוץ:

 • מכתבי השיבוץ ישלחו במייל, במהלך חודש אפריל 2021. 
 • לאחר קבלת הודעת השיבוץ, יש ליצור קשר עם בית הספר לצורך השלמת תהליך הרישום.
 •  ערעורים לשיבוצים ניתן יהיה להגיש באמצעות טופס, אותו יש להגיש למינהל החינוך עד לתאריך 15.05.2020
   

אנו מאחלים לילדכם הצלחה רבה בתהליך הקליטה לכיתה א'
 

בברכה,

טינה ולדמן
ראש מינהל החינוך 

*הכתוב מופיע בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה כאחד.