מידע על תהליך הרישום לכיתות א׳ לשנה״ל תשפ״ג

 

״וזה הרגע הנה באה השעה . . .״

הורים יקרים שלום,
בשעה טובה הגיע מועד הרישום של ילדכם לכיתה א׳ לשנת הלימודים תשפ״ג.
אירוע מרגש זה מחייב את הרשמתו לבית הספר היסודי ע"פ חוק חינוך חובה.  

הרישום יחל מתאריך  03.01.2022 וימשך עד תאריך 23.01.2022

גילאי הרישום:

ילדים אשר נולדו בין התאריכים כ' בטבת התשע"ו (01.01.2016) עד ב' בטבת תשע"ז (31.12.2016)

לתשומת ליבכם - תלמידים אשר הוריהם לא יבצעו את הרישום עד 23.01.2022
ילדיהם ישובצו על בסיס מקום פנוי במסגרות החינוך!

אופן הרישום: באתר העירייה


1. עליכם לבחור את הזרם החינוכי שבו ילמד ילדיכם:

ממלכתי, ממלכתי דתי/חרדי, מוכר שאינו רשמי.

2. לאחר בחירתכם תפתח אפשרות לשיבוץ בבית ספר עוגן

 • בתי ספר ממלכתיים: אלומות, אלון יזרעאל, בית זאב, בן צבי, גוונים, יהלום, שהם, תדהר.
 • בתי ספר ממלכתיים דתיים:  אוהל מאיר, מעלות נסים, נועם מוריה.
 • בית ספר ממלכתי חרדי: מסילת ישרים (תלמוד תורה ממ"ח  בנים).
 • מוכר שאינו רשמי: דרך אמת בנים, בית יעקב בנות, ויזניץ, זהרי תורה, מרום, פרי תואר.
הרישום יתאפשר על פי שיוך לבית ספר עוגן. 
הקישו כאן להרחבה בנושא

החלטת הועדה לשיבוץ תעשה ע"פ הקריטריונים הבאים:

 1. הרשמה בתקופת הרישום.
 2. קירבה גאוגרפית למקום מגורים.
 3. איזון בין בנים ובנות.
 4. שיקולים אירגוניים מערכתיים.

הערות כלליות:

 • העיר הרחיבה את פניה מבחינה דמוגרפית, יחד עם זאת אפשרות הקליטה של בתי הספר מוגבלות, על כן הוגדרו אזורי רישום- בתי ספר עוגן.
 • לא תפתח כיתה עם פחות מעשרים תלמידים, הרשות לא תאשר מעבר תלמידים מכיתה שהמעבר יגרום לסגירתה.
 • תינתן עדיפות לתלמידים שירשמו בתקופת הרישום.
 • הרשות אינה אחראית על הסעת תלמידים. 
 • חובה להקפיד שהכתובת המופיעה ברישום זהה לכתובת המופיעה במשרד הפנים.

קבלת הודעת שיבוץ:

 • מכתבי שיבוץ   ישלחו להורים   עד לתאריך  28.02.2022. 
 • לאחר קבלת הודעת השיבוץ, יש ליצור קשר עם בית הספר לצורך השלמת תהליך הרישום.
 •  ערעורים לשיבוצים במקרים חריגים ניתן להגיש באתר העירייה  עד לתאריך 15.03.2022
 •    הודעת שיבוץ סופית לאחר ערעורים תשלח להורים עד לתאריך 31.03.2022

אנו מאחלים לילדכם הצלחה רבה בתהליך הקליטה לכיתה א'

 

בברכה,

מינהל חינוך 
עיריית עפולה

*הכתוב מופיע בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה כאחד.