הודעה מתאריך 09/10/2023:

הנחיות להגנת פרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות


הודעה מתאריך 05/02/2024:

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות – מנהלת הבחירות לעפולה

לצפייה בהודעה לחצו כאן


הודעה מתאריך 23/08/2023:

הרכב ועדת הבחירות מיום 15.08.2023

לצפייה לחצו כאן


הודעה מתאריך 22/08/2023:

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות ובמועצות מקומיות

לצפייה בהודעה לחצו כאן


הודעה מתאריך 21/08/2023:

הודעת מנהלת הבחירות לתושבי העיר עפולה

חלוקת חוברות למעומדים בבחירות המקומיות תחל ביום 23.08.24 בין השעות 17:00-20:00 ובתאום מראש עם מנהלת הבחירות הגב' חגית עמית.
בנוסף, ניתן יהיה לקבל חוברות מיום ראשון 23
.08.27 במשרדי הרשות המקומית, באגף תאום, בקרה וחדשנות הממוקם ברחוב שדרות ארלוזורוב 32 (בניין הרבנות בקומה 2) בין השעות 09:00-15:00.