Avi Elkabatz – Afula Achat

keren Elkarif – Afula Achat

Haviv Peretz – HaBayit HaYehudi

Shlomo Malichi – Otzma

Liraz Vazan – Otzma

Itai Coche - Habait Hahevrati

Adiel Iluz - Haizraelym

Boris Yudis – Afula Beteinu

Dany Desta - Band

Noga Sharon - Banu Leshanot

Menahem Gold – Shasag

Tzury Cohen - Shasag

Kfir Sarusi - Halikud

Moty Alush - Halikud

Michael Barkan – Yahad

Batya Edri – Tnufa l'Afula

Moshe Levi – Tnufa l'Afula