מאגרי מידע עיריית עפולה

עיריית עפולה ומחלקת הדוברות שוקדת ורואה חשיבות גבוהה לעמידה מלאה בחוקים ובתקנות הקשורים לשקיפות ולהיבטי חופש המידע ונגישות המידע לציבור.

לפניכם רשימת מאגרי המידע של עיריית עפולה:

מנהל/ת המאגר

פירוט

שם המאגר

אתי דמרי

ארנונה

גביה

שרית דהן

ספקים

הרכש

יצחק שריקי

ספקים

הנהלת חשבונות

רונית פייגין

משכורות, פרטי עובדים וגמלאים

משאבי אנוש ושכר

טינה ולדמן

רשימת תלמידים

חינוך וגני ילדים

יהודה כהן

דו"חות חניה

פיקוח עירוני

בת-אל בניאס

רישיונות עסק

רישוי עסקים

ד"ר יואל בנט

ניהול פרטי בעלי כלבים

וטרינר עירוני

סיגל בניאס

מטופלי הרווחה

רווחה

תמר דיגמי

חיילים משוחררים, סטודנטים

בני נוער וצעירים