יצחק שריקי
גזבר העירייה
04-6520323/4

כתובת: רחוב יהושע חנקין 47, עפולה
פקס: 04-6520327

טבלת אנשי קשר - אגף כספים ותשלומים עירוניים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יצחק שריקי גזבר העירייה 04-6520323/4 shriki@afula.muni.il
סיון נחמן מזכירת גזבר העירייה 04-6520324 sivann@afula.muni.il
נטע אברהם מ. חשבונות ספקים 04-6520332 neta@afula.muni.il
לנה סדישב מ. חשבונות קבלנים 04-6520325 lenas@afula.muni.il
אתי דימרי מנהלת מרכז תשלומים 04-6524001/2 atid@afula.muni.il
קרן אשור מזכירת מרכז תשלומים 04-6524002 kerena@afula.muni.il
עופרה שדו מנהלת תחום אכיפה - מחלקת הגבייה 04-6524009 ofras@afula.muni.il