המחלקה רואה בעובד את המשאב העיקרי בעירייה וככזה בכוונת האגף להשקיע בו את המרב והמיטב.
המחלקה פועלת למיצוי זכויות העובדים וחובותיהם, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים ובכפוף להנחיות מנכ"ל משרד הפנים, האגף לשכר וכ"א ברשויות מקומיות וההסכמים הקיבוציים.

חזון:

ניהול מקצועי וטיפוח מיטבי של המשאב האנושי ורווחתו של העובד, לאורך מחזור חייו בארגון, למען הגשמתו המקצועית והאישית ולהעמקת הזדהותו עם העירייה תוך הטמעת תרבות של שותפות ולקיחת אחריות משותפת לעתיד הארגון.

פרטי התקשרות:

טבלת אנשי קשר - מחלקת הון אנושי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רונית פייגין מנהלת מחלקת הון אנושי 04-6520391 [email protected]
לירז שדו חשבת שכר, נוכחות ורווחת עובדים 04-6520392 [email protected]
אתי נגס זאודה חשבת שכר 04-6520321 [email protected]
קסם זנו רכזת משאבי אנוש 04-6520418 [email protected]
מור לוי רכזת נוכחות ורווחת העובד 04-6520417 [email protected]
מיכל בייר מזכירת כוח אדם, אחראית נוכחות ושיפור השירות 04-6520337 [email protected]

 קבלת קהל במחלקת הון אנושי:
יום א' בין השעות 15:30 עד 17:00
יום ג' בין השעות 8:00 עד 10:00
יום ד' בין השעות 15:00 עד 17:30

תיבת פניות ממוקמת בסמוך למשרדי המחלקה. ניתן לפנות גם באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מעלה.

שעות מתן שירות במשרדי וועד העובדים:
בימים א + ד בין השעות 15.30-18.00
בימים ב + ג + ה  בין השעות  14.00-16.00
מומלץ לברר טלפונית לפני הגעה 04-6520308


דיווח ייצוג הולם:

עיריית עפולה עומדת באופן מלא בתקן בנושא קידום העסקת אנשים עם מוגבלות ברשות.

סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידת סמך, יינתן ייצוג הולם לעובדים המשתייכים לקבוצות מסוימות.לקישור לדוח נציבות השוויון - הקישו כאן

לקריאת הסעיף בחוק - הקישו כאן.

חלוקת הייצוג בעיריית עפולה

*הנתונים מעודכנים לשנת 2024

בעיריית עפולה 684 עובדים.

 • נשים – 459
 • מהעדה האתיופית - 77

לאום:

 חלוקה מגדרית של תפקידים בכירים ברשות - מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה:

*הנתונים מעודכנים לשנת 2024

נשים: 13
גברים: 13

גברים:

 • עוזר אישי למ"מ וסגן ראש העיר
 • מנכ"ל העירייה
 • גזבר
 • מהנדס
 • דובר הרשות מנהל רשת ממונה על שירותי חירום וביטחון (קב"ט)
 • יועץ משפטי פנימי לעירייה ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה
 • מנהל אגף שפ"ע
 • מנהל אגף תרבות
 • עוזר אישי לסגן ראש העיר
 • עוזר ראש העיר
 • מנהל מחלקת פיקוח אכיפה
 • מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
 • וטרינר הרשות

נשים:

 • מנהלת מחלקת איכות הסביבה
 • ראש מינהל חינוך
 • מנהלת מחלקת הון אנושי 
 • מנהלת אגף תאום ובקרה
 • מנהלת אגף צעירים וקהילה
 • מנהלת האגף לשירותים חברתיים 
 • מנהלת אגף קליטה 
 • מנהלת מחלקת גבייה
 • מנהלת מחלקה לקידום נוער (היל"ה)
 • מנהלת יחידת החינוך העל יסודי 
 • מנהלת מחלקת אירועים
 • מנהלת מחלקת פרויקטים
 • מנהלת אגף לתכנון עיר

רשימת מקבלי השכר הגבוהה ברשות:

עיריית עפולה ומחלקת הדוברות שוקדת ורואה חשיבות גבוהה לעמידה מלאה בחוקים ובתקנות הקשורים לשקיפות ולהיבטי חופש המידע ונגישות המידע לציבור.
לרשותכם רשימת מקבלי השכר הגבוה ברשות המעודכן לשנת 2022: להצגת הרשימה לחץ כאן.

נתונים נוספים על שכר ממוצע של עובדי ועובדות הרשות:

לרשותכם דוח הכולל נתונים על שכר ממוצע של עובדי ועובדות הרשות,
 תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים.

נציגי ציבור מקומי בוועדות בחינה לקבלת עובדים:

 • יהודית שוורץ
 • בת שבע חייט
 • עופרה גזית
 • תקוה סורק
 • גילה הרשקוביץ-ויינברג
 • רו"ח סיטי שגב דוד