דוד קניאלשנים: 1950-1959

נולד בקובנה שבליטא, תרס"ד (1904).

רכש השכלה משפטית ופדגוגית. עלה לארץ בשנת 1935 ושימש מורה ומנהל בתי ספר בעפולה והסביבה.

בבחירות שנערכו בשנת 1950 עמד בראש רשימת מפא"י ונבחר לראש המועצה. ב-1955 נבחר שנית וכיהן עד הבחירות שהתקיימו בסוף 1959.

בשנות כהונתו כראש מועצה קלטה עפולה עולים רבים והיישוב גדל פי חמישה. העולים סבלו מחוסר עבודה והמועצה עשתה מאמצים למשיכת מפעלי חרושת לעפולה ופתיחת מוסדות מרכזיים.

כמורה במקצועו טרח ויזם הרחבת רשת החינוך היסודי, התיכוני והמקצועי ושם לב לצורכי הנוער במקום על ידי בניית בריכת שחיה מיוחדת לנוער. פעל לפתיחת סניפי בנקים במקום ומוסדות אחרים לשירות התושבים.