להלן רשימת אישים שעל שמותיהם נקראים רחובות בעיר עפולה.

הקובץ הוכן ע"י עו"ד אברהם אמיר.

האישים שעל שמותיהם נקראו רחובות בעפולה.pdf