רשימת ספקים ונותני שירותים

רשימת זוכים במכרזי העירייה 2024

רשימת זוכים במכרזי העירייה 2021-2022  

רשימת זוכים במכרזי העירייה 2020

רשימת זוכים במכרזי העירייה 2019

רשימת זוכים במכרזי העירייה לשנים 2015-2018

לפרוטוקולים של וועדת מכרזים הקישו כאן 

חברי וועדת מכרזים:

חביב פרץ - ״הבית היהודי״
סגן וממלא מקום ראש העיר
050-3199543
יצחק טנג'י - ש"ס
מ"מ וסגן ראש העיר
046524057
050-5887676
יעקב זורגר - "יהדות התורה"
050-4172262
אלונה חדד - "אחדות"
050-5996012
רמי יוסף - "יחד ננצח"
052-3742572

האחראי על מתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים והגשת ערר:

זהבה עובדיה
מזכירת פניות הציבור
04-6520374