תו חניה לתושב עפולהרכישת תו חנייה לתושבי עפולה בלבד

 נוהל להשמת התיקון לחוק עזר החנייה מס' 1/2016

הקדמה

בזיקה לתיקון חוק עזר לעפולה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ב-1982 ואישורו במועצת העירייה בישיבתה מיום 28/12/2015, מובא נוהל זה על מנת ליישם הלכה למעשה את התיקון לחוק העזר לחנייה מתחילת הליך הרישום ועד להנפקת תו החנייה לתושב.

הנוהל בא לקבוע תהליך רישום והצטרפות באופן ידידותי לתושב, תוך ניצול מקסימאלי של המדיות והטכנולוגיות הקיימות ללא צורך בהופעה פרונטאלית בפני עובד עירייה.

טופס מקוון באתר העירייה

 • חברת "לולהטק", אשר בבעלותה גם תוכנת "שוהר", שהינה מערכת האכיפה בעיריית עפולה תיתן שירות בכל הקשור לרישום ורכישת תו חנייה. מה שיאפשר ביתר קלות את הממשק בין רכישת תווי החניה למערכת האכיפה בעיר.
 • אתר העירייה יאפשר גישה לתושב, אל טופס מקוון למילוי פרטים, עבור רכישת תו חניה בעלות של 30 ₪ לשנה באמצעות כרטיס אשראי.

אופן הרישום והתשלום:

תרשים הסבר

כניסה לאפליקציה | כניסה לאתר העירייה  >>> רכישת תו חניה 

- כניסה לטופס מקוון- מילוי פרטי הבקשה:

- הצהרה על היותו תושב + הוספת צרופות:

1. צילום תעודת זהות (בצרוף כתובת המגורים)

2. צילום רישיון רכב (בעלות או אישור ממקום העבודה על רכב צמוד, חוזה שכירות על רכב מחברת הליסינג, אישור מחשב החברה / רואה חשבון החברה או מחלקת תשלומים בצה"ל המעיד שהרכב הוא ברשות המבקש באופן בלעדי וכי מנוקה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין הרכב

תרשים הסבר

תשלום

- באמצעות כרטיס אשראי בלבד, עלות מנוי שנתי 30 ₪.

תנאים ונקודות חשובות להדגשה המהוות חלק מהטופס המקוון:

 • התו יכנס לתוקף מרגע הרישום, יהיה מיועד אך ורק לתושבי העיר. תוקפו יהיה לשנה אחת מיום הוצאתו.
 • מיד עם כניסתו של התו לתוקף, יופיע במערכת האכיפה של הפקחים.
 • בתום השנה יופיע "פג תוקף" במסופון של הפקחים
 • תו החנייה יונפק לכתובת התושב ע"י עיריית עפולה,  תוך 21 ימים מיום הרכישה.
 • תו החניה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • כל משפחה זכאית לקבלת שני תווי חנייה לשני כלי רכב בלבד.
 • תו החנייה יודבק אך ורק לרכב לשמו הוא הונפק.
 • הטופס המקוון המופיע באתר העירייה, מפרט את התנאים לזכאות, הצטרפות ורישום, והינו מהווה חלק מנוהל זה.

קריטריונים לקבלת תו החנייה:

 1. כתובת מגורים בעפולה, המעודכנת במשרד הפנים.
 2. בעלות פרטית על הרכב או שימוש ברכב עבודה צמוד.
 3. כלי הרכב הינו רכב פרטי או מסחרי עד 4 טון.
 4. רישום בארנונה כמחזיק בנכס .(או חוזה שכירות)
 5. רישיון רכב בתוקף.

הצגת זכאות לתו חנייה ובדיקת הזכאות:

 1. הצהרת התושב על היותו תושב העיר עפולה, באמצעות הוספת צרופות כנזכר לעיל.
 2. באחריות מחלקת פיקוח חנייה לבדוק מדגמית בכל שנה את הזכאויות (כפילויות בבקשות, הצהרות אמינות וכו').

החרגת אזורי חנייה

על-פי החלטת ראש העיר ומועצת העיר.

תו החנייה

תו החנייה יונפק לכתובת התושב ע"י עיריית עפולה,  תוך 21 ימים מיום הרכישה.

הערות

 1. תו החנייה מאפשר חנייה חינם בכל שעות היום, למעט ברחובות שד' ארלוזורוב  שד' הנשיא ורח' הרב לוין, בהם החניה מוגבלת לבעלי תו החניה לשעה אחת ברציפות בלבד.
 2. עלות בקשה להנפקת תו חניה בגין החלפת רכב הינה 50 ₪.
 3. מודעת פרסום על מכירת רכב מבטלת את תוקף תו החנייה.
 4. במקרה של מסירת נתונים לא נכונים, לא תוחזר תמורת התו.
 5. מדיניות החזרות: בכפוף לחוק העזר העירוני, העמדת רכב וחנייתו תשמ"ב-1982 סעיף 13א' (ו)
 6. תו החני תקף למשך שנה. התו אינו מתחדש אוטומטית. חידוש תו יבוצע ע״י רכישה מחדש ומילוי הפרטים באתר "לולהטק".