פרטי התקשרות

נעמה
רכזת תכנית שירות לאומי אזרחי
04-6484286