למעבר לפרוטוקולים של וועדת הכספים לחצו כאן

יו״ר הוועדה - חביב פרץ  - סיעת הבית היהודי
קרן אלקריף - סיעת עפולה אחת
בוריס יודיס - סיעת עפולה ביתנו
איתי כהן - סיעת הבית החברתי
נגה שרון - סיעת באנו לשנות
כפיר סרוסי - סיעת הליכוד
בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה