יו"ר הוועדה:

חביב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר
04-6520431

חברי הוועדה:

קרן אלקריף - ״עפולה אחת״
052-8214770
איתי כהן - ״הבית החברתי״
054-5669580
ד״ר בוריס יודיס- ״עפולה ביתנו״
050-3199314
נגה שרון - ״באנו לשנות״
050-6279399