יו''ר הוועדה:

עו״ד מוטי אלוש - ״הליכוד״
050-6897835

חברי הוועדה:

חביב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר
04-6520431
איתי כהן - ״הבית החברתי״
054-5669580
ד״ר בוריס יודיס- ״עפולה ביתנו״
050-3199314
נגה שרון - ״באנו לשנות״
050-6279399
צורי כהן - ״שסג״
052-3303545

לקבלת מידע נוסף ולבקשות להבהרות והגשת ערר ניתן לפנות למזכירת וועדת מכרזים:
גב׳ זהבה עובדיה - [email protected]

פרוטוקולים של הוועדה
 

רשימת זוכים במכרזים לשנת 2021/22