יו"ר הוועדה:

דני דסטה - ״באנד״

חברי הוועדה:

ד״ר בוריס יודיס- ״עפולה ביתנו״
050-3199314
מיכאל ברקן - "יחד"
נגה שרון - ״באנו לשנות״
050-6279399
הרב מנחם גולד - ״שסג״
054-7871420