יו"ר הוועדה:

עדיאל אילוז - ״היזרעאלים״

חברי הוועדה:

הרב מנחם גולד - ״שסג״
054-7871420
בתיה אדרי - ״תנופה לעפולה״

לצפייה בפרוטוקולים של הוועדה לחץ כאן