חברי הוועדה:

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
04-6520352/3
עו"ד איתי קידר
היועץ המשפטי לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה, הממונה על התביעה
04-6520384
יצחק שריקי
גזבר העירייה
04-6520324

לצפייה בפרוטוקולים של וועדת התמיכות לחצו כאן

פרסומים וקריטריונים לתמיכות:

טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

הודעת הבהרה – הארכת מועד הגשה בדבר הגשת בקשות לקבלת תמיכה לאגודות ספורט ותנועות נוער