יו״ר הוועדה:

חברי הוועדה:

עדיאל אילוז - ״היזרעאלים״
סגן ראש העיר בתואר
052-6931941