יו"ר הוועדה:

לירז וזאן - ״עוצמה״
054-7992152

חברי הוועדה:

חביב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר
04-6520431
בתיה אדרי - ״תנופה לעפולה״