חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - לירז וזאן - סיעת עוצמה

חביב פרץ - סיעת הבית היהודי

בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה