יו״ר הוועדה:

איתי כהן - ״הבית החברתי״
054-5669580

חברי הוועדה:

קרן אלקריף - ״עפולה אחת״
052-8214770
עדיאל אילוז - ״היזרעאלים״
הרב מנחם גולד - ״שסג״
054-7871420
בתיה אדרי - ״תנופה לעפולה״