יו"ר הוועדה:

נגה שרון - ״באנו לשנות״
050-6279399

חברי הוועדה:

מיכאל ברקן - "יחד"
050-5971116
הרב מנחם גולד - ״שסג״
054-7871420