יו״ר הוועדה:

צורי כהן - ״שסג״
052-3303545

חברי הוועדה:

שלמה מליחי - ״עוצמה״
דני דסטה - ״באנד״
050-3199316
הרב מנחם גולד - ״שסג״
054-7871420
כפיר סרוסי - ״הליכוד״
054-2234888