חברי הוועדה:

יו"ר הוועדה:
הרב מנחם גולד - סיעת שסג

חברי הוועדה:
צורי כהן - סיעת שסג
בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה