יו"ר הוועדה:

הרב מנחם גולד - ״שסג״
054-7871420

חברי הוועדה:

צורי כהן - ״שסג״
052-3303545
בתיה אדרי - ״תנופה לעפולה״