יו״ר הוועדה:

עדיאל אילוז - ״היזרעאלים״

חברי הוועדה:

לירז וזאן - ״עוצמה״
054-7992152
איתי כהן - ״הבית החברתי״
054-5669580
נגה שרון - ״באנו לשנות״
050-6279399
משה לוי - ״תנופה לעפולה״
054-8855335