חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - איתי כהן - סיעת הבית החברתי

לירז וזאן - סיעת עוצמה

דני דסטה- סיעת באנד

צורי כהן - סיעת שסג