חברי הוועדה

עו"ד נדב קנימח
יו"ר הועדה
עו"ד תומר בן לולו
עו"ד גל חייט
עו"ד יורם אושר רחמני
עו"ד סיוון שחר
עו"ד אביב שלמה
סיון נחמן
מזכירת הועדה

פרוטוקולים של הוועדה