חברי הוועדה

עו"ד נדב קנימח
יו"ר הועדה
עו"ד תומר בן לולו
עו"ד גל חייט
עו"ד יורם אושר רחמני
עו"ד סיוון שחר
עו"ד אביב שלמה
סיון נחמן
מזכירת הועדה
04-6520332

פרוטוקולים של הוועדה