החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ נוסדה בשלהי שנת 1996 והחלה פעילותה במחצית שנת 1999.  החברה פועלת באמצעות דירקטוריון עצמאי.

במהלך שנות פעילותה, ביצעה החברה הכלכלית לפיתוח עפולה

 • שיפוץ חלקי של השוק הישן ברחוב קהילת ציון.
 • סקר נכסים מקיף בתחומי הרשות, איתור נכסי עירייה, הקמת ספר נכסים ממוחשב, הגשת מסקנות והמלצות לביצוע בפני הרשות, טיפול בנכסים מניבים, חידוש הסכמים וגביית דמי שימוש.
 • ניהול ותפעול מערך החניה העירוני, מעבר משיטת מדחנים אזוריים למדחני צג אישיים.
 • ייזום, תכנון, הקמה וזיווד קאנטרי קלאב חדשני, מהמפוארים בארץ, בהשקעה כוללת של 30 מ' ₪.
 • הקמת שוק עירוני חדש מרווח ומודרני הכולל : שוק מקורה בשטח של כ - 5,000 מ"ר ו - 46 חנויות בשלבי בנייה.
 • פינוי והריסת מבנה השוק העירוני הישן שברחוב שפרינצק.

כתובת החברה: מתחם ברוש קומה 2 רח' יוספטל גיורא 26

חברי הדירקטוריון: 

 • ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון: מר אבי אלקבץ
 • מ״מ יו״ר הדירקטוריון: מר עדן יוקלר 
 • סגן ומ"מ ראש העיר, דירקטור: מר חביב פרץ
 • מנכ"ל העירייה, דירקטור: מר שלום שלמה 
 • מהנדס העיר, דירקטור: מר ישראל קנטור
 • חברת מועצת העיר, דירקטורית: גב׳ בתיה אדרי 
 • מנהלת אגף תכנון ובקרה, דירקטורית: גב׳ שרית דהן
 • דירקטור: עו"ד ענבל כידרה אפשטיין
 • דירקטור: מר ערן זקס 

החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע

פרוטוקולים ישיבות דירקטוריון

דוחות כספיים:

תקציב:

בעלי תפקידים:

טבלת אנשי קשר - החברה הכלכלית לפיתוח עפולה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נתנאל כהן מנכל החברה הכלכלית לפיתוח עפולה 04-6520436 netanel@afula.muni.il
עליזה מלכה הנהלת חשבונות - החברה הכלכלית 04-6520438 aliza@afula.muni.il
לירון גושן ארד אחראית פרוייקטים ורכש - החברה הכלכלית 04-6520437 lga0206@afula.muni.il