הודעה על מכרזים: כרגע אין מכרזים פתוחים לחברה 

שעות קבלת קהל של טינה מנכלית החברה: ימים א', ד' בין השעות: 16:00-18:30 , ימי ב' בין השעות 8:30 עד 10:00

החברה העירונית לחינוך

תקציבים ודוחות כספיים

חברי הדירקטוריון

  • יו"ר הדירקטוריון - מר אבי אלקבץ, ראש העיר
  • מ״מ יו״ר הדירקטוריון - מר מוטי אלוש
  • גב׳ טינה ולדמן
  • מר שלמה מליחי
  • גב׳ רעיה שכטמן
  • גב׳ בתיה אדרי
  • גב׳ בת שבע חייט
  • גב׳ אביבה גבאי

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - החברה העירונית לחינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
טינה ולדמן מנכלית ההחברה העירונית לחינוך 04-6520301/2 natalie@afula.muni.il
רו״ח שגב סיטי מ.מ מנהל כספים - החברה העירונית לחינוך 054-5445615 segevct@walla.co.il
אביבה גבאי רכזת כוח אדם והממונה על פניות הציבור בחברה העירונית 04-6520310 aviva@afula.muni.il
מאירה אקוקה מזכירת החברה העירונית לחינוך meira@afula.muni.il
אורלי בן נעים רכזת סל תרבות 04-6520397 orlib@afula.muni.il