נכסי עיריית עפולה כוללים קרקעות, דרכים, שטחי ציבור, מקלטים, שווקים, מבני חינוך, תרבות, דת, ספורט, רווחה, משרדי עירייה ועוד.

נושאים בטיפול המחלקה לנכסים כוללים: 

מתן מידע ביחס לנכסים עירוניים בבעלות הרשות המקומית.

  • יישום ההחלטות המתקבלות לגבי נכסי העירייה, ועריכת מסמכים וחוזים העוסקים בנכסים אלה.
  • ריכוז ועדת ההקצאות הכולל טיפול בבקשות המופנות לועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או בתמורה סמלית של בתי כנסת, בתי ספר, גני ילדים וכד'.
  • רישום של נכסי עירייה בלשכת רישום המקרקעין.
  • ביצוע הפקעות לצרכי ציבור.
  • טיפול בהחכרת קרקעות מהמדינה לצרכי ציבור.
  • ריכוז שימושים ארעיים במגרשים לצרכי חניה ולצרכי גינון.
  • טיפול בחוזים של הקמת חדרי טרנספורמציה ברחבי העיר.
  • ריכוז אנטנות סלולריות ברחבי העיר כולל חתימה על חוזים והארכה לפי הצורך.

פרטי התקשרות:

מיטל ג'בלי
מנהלת מחלקת נכסי העירייה

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 בתיאום מראש.