עיריית עפולה ומחלקת הדוברות שוקדת ורואה חשיבות גבוהה לעמידה מלאה בחוקים ובתקנות הקשורים לשקיפות ולהיבטי חופש המידע ונגישות המידע לציבור.

לפניכם רשימת מקבלי השכר הגבוה ברשות - נכון לשנת 2019

מס"ד שם הגוף  תפקיד  סוג תפקיד  חלקיות משרה  שכר ברוטו ממוצע  עלות העסקה ממוצעת 
1 עיריית עפולה  מנהל כספים גזבר  1 41563 57746
2 עיריית עפולה מנהל כללי  מנכ"ל 1 34116 47589
3 עיריית עפולה מהנדס ראשי  מהנדס ראשי  1 32838 45802
4 עיריית עפולה מבקר פנימי  מבקר פנימי  1 31088 43139
5 עיריית עפולה יועץ משפטי  יועץ משפטי  1 28205 39461
6 עיריית עפולה סמנכ"ל  משנה למנכ"ל 1 28122 38935
7 עיריית עפולה סמכ"ל  סמנכ"ל חינוך  1 26647 35038