חברי הוועדה:

חביב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר
שלמה מליחי - ״עוצמה״
עדיאל אילוז - ״היזרעאלים״
דני דסטה - ״באנד״
צורי כהן - ״שסג״
052-3303545
עו״ד מוטי אלוש - ״הליכוד״
050-6897835
משה לוי - ״תנופה לעפולה״
054-8855335

סדר היום של ישיבות הוועדה

פרוטוקולים של הוועדה