חברי הוועדה:

ישראל קנטור
שלמה מליחי

 

סדר היום של ישיבות הוועדה

פרוטוקולים של הוועדה