יו"ר הוועדה:

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
04-6520352/3

חברי הוועדה:

עו"ד איתי קידר
היועץ המשפטי לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה, הממונה על התביעה
04-6520384
יצחק שריקי
גזבר העירייה
04-6520324