יו"ר הוועדה:

איתי כהן - ״הבית החברתי״
054-5669580

חברי הוועדה:

צורי כהן - ״שסג״
052-3303545
בתיה אדרי - ״תנופה לעפולה״