חברי הוועדה

יהודית שוורץ
עופרה גזית
ישראל רון
תקווה סורק
דוד זריהן
אזור תעשיה + כורש
050-3199437