רוצים ליזום ולשנות את המרחב בו אנו חיים?

עיריית עפולה קוראת לקבוצות פעילות בעיר להגיש הצעות למיזמים בנושאי סביבה, קהילה וחינוך.

בהתאם למדיניות המשרד לאיכות הסביבה והעירייה, לקידום שיתופי פעולה קהילתיים על מנת להעצים את נושא הקיימות באזור, יזמה מחלקת איכות הסביבה פרסום קול קורא זה לביצוע מיזמים בנושאי סביבה, קהילה וחינוך

אנו מזמינים קבוצות יזמים ממרחבי העיר, להצטרף למעגל ולהגיש הצעות למיזמים ייחודיים, המקדמים אורח חיים בר קיימא , לדוגמא:

 1. שמירה על שטחים פתוחים.
  אימוץ אתרי טבע, שיקום אתרי טבע ונחלים, יצירת שבילי טיול מקומיים, חיזוק הקשר בין האדם לטבע, פעילות למניעת השלכת פסולת בשטחים פתוחים וכדומה.
   
 2. צמצום צריכה ומעבר מצריכת מוצרים לצריכת שירותים.
  לדוגמא: שירותי שיתוף חפצים, מרחבי עבודה משותפים, חנויות פיסיות או וירטואליות למוצרי יד שניה, עידוד שיווק וצריכה מעסקים מקומיים, וכיוב׳.
   
 3. תחבורה אזורית בת קיימא.
  עידוד הליכה ברגל; רכיבה על אופניים; שימוש בתחבורה ציבורית ותחבורה שיתופית. לדוגמא: סדנא קהילתית לתיקון אופניים, ביצוע קהילתי של שבילי אופניים, יוזמות המעודדות רכיבה יומיומית על אופניים, אמצעים לשיתוף נסיעות בכלל ושיתוף נסיעות לתחנת הרכבת בפרט וכיוב׳.

עדיפות תינתן למיזמים אשר:

 1. בעלי תרומה סביבתית.
 2. יהיו חדשניים ברמה הרעיונית והביצועית.
 3. יבנו תשתית לעשייה ארוכת טווח.
 4. יוכיחו יכולת יישומית משלב התכנון.
 5. יחזקו את הזהות המקומית.
 6. יתוכננו לעודד מעורבות קהילתית גבוהה (כמות ומגוון המשתתפים המתוכננים להשתתף/ להנות מהפרויקט).

פרטים נוספים:

הקול הקורא מיועד לקבוצות פעילים חברתיים, אנשי סביבה, אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, תלמידים והורים וכל מי שרוצה להוביל שינוי ולהצמיח את עפולה כעיר מקיימת

על הקבוצות אשר רוצות  להגיש מועמדות לעמוד בתנאים הבאים:

 • חברי הקבוצה הם תושבי עפולה וברובם מעל גיל 18
 • הקבוצה הינה קבוצה פעילה.

התהליך:

הבקשות יבדקו וינוקדו על ידי ועדת שיפוט בה ישבו נציגי העיריה, והמשרד להגנת הסביבה.

מיזמים שימצאו מתאימים יוזמנו, במידת הצורך, לוועדה ויציגו את המיזם. המיזמים שיבחרו בוועדה יקבלו מכתב רשמי המודיע על בחירתם ועל סכום התמיכה התקציבית.

מהות התמיכה:

 • מתן ליווי מקצועי בהגשמת הרעיון ומימוש המיזם.
 • מתן משאבים לפיתוח המיזם - עד 20,000 ₪ למיזם.
 • ידע וכלים לקידום המיזם.

איך מגישים את ההצעה?

על מועמדים העומדים בתנאי הסף להצטרפות למיזם והמעוניינים לקחת בו חלק למלא ולחתום על טופס פרטי הבקשה להגשת הצעות למיזמים  בנושאי סביבה ולהגישו בצירוף המסמכים הנלווים הבאים:

 

מועד הגשה - את התכניות יש להגיש באמצעות כתובת הדוא״ל [email protected] עד ליום  26/07/20 בשעה 12:00 בצהריים. לא תבדקנה בקשות אשר יוגשו לאחר מועד זה

להדרכה וסיוע בכתיבת הבקשות ניתן לפנות לעדנה סופר, רכזת חינוך סביבתי: [email protected]   להדרכה וסיוע בנושא יש לפנות לעדנה
050-3199395