עיריית עפולה ומחלקת הדוברות שוקדת ורואה חשיבות גבוהה לעמידה מלאה בחוקים ובתקנות הקשורים לשקיפות ולהיבטי חופש המידע ונגישות המידע לציבור

לפניכם הקוד האתי ורשימת הערכים לפיהם פועלים עובדי עיריית עפולה

קוד אתי עפולה.pdf

 

נאמנות  ומחויבות 

 • עיריית עפולה ועובדיה מחויבים בראש ובראשונה לתושבי העיר ולכן כל המטרות והפעולות מוקדשים לרווחתם של כלל התושבים .
 • עובדי עיריית עפולה, מחויבים למלא בנאמנות את התפקידים המוטלים עליהם בהתאם לתקנות ונוהלי העירייה.
 • הנאמנות לעירייה ולמוסדותיה היא מעל לכל שיקול, נטייה או השקפה.
 • העובדים יפעלו להשגת המטרות והיעדים תוך מחויבות מקצועית ואישית ובראיה מערכתית. העובדים מחויבים לשמירה על נכסי העירייה ומשאביה, תוך שימוש מושכל במשאבים הקיימים.
 • עובדי העירייה ידבקו במשימותיהם, יהיו נאמנים למערכת ולערכיה וייצגו אותה באופן המכבד את התושבים, את העובדים ואת העירייה

יושרה

 • עיריית עפולה ועובדיה ינהגו ביושר ובתום לב.
 • העובדים יפעלו באמינות, בהגינות ובטוהר מידות בעת ביצוע תפקידם, במתן שירות לתושב ובעבודת צוות בתוך היחידות השונות בעירייה וביניהן.
 • העובדים יפעלו בנאמנות, ללא ניגוד עניינים וללא משוא פנים תוך הקפדה על שימוש יעיל ומושכל במשאבי הארגון.

מקצוענות ומקצועיות

 • עיריית עפולה ועובדיה יעניקו שירות איכותי הממוקד בתושבי העיר ובצרכיהם, יפעלו על פי אמות מידה – מקצועיות, העובדים יבצעו עבודת על בסיס, ידע, ניסיון והכשרה מקצועית מתמדת, עליהם להקפיד על תכנון הפעילות וביצועה אופן ראוי ומדויק וכן על שיפור ולמידה מתמדת על עובדים לשתף אחרים בכל ידע שעשוי להוביל למקצוענות ולמצוינות של כלל העובדים.
 • העובדים יבצעו את עבודתם מתוך ראיה רחבה – ביעילות ויסודיות.
 • עובדי העירייה יחתרו למצוינות בכל תחומי העשייה ויגלו יוזמה ויצירתיות אשר יובילו לשירות הטוב ביותר .

שיתוף ושותפות

 • עיריית עפולה ועובדיה יפעלו למימוש חזון ומטרות העירייה תוך סיוע וגיבוי הדדי.
 • העובדים הינם שותפים מלאים להצלחת העירייה במימוש יעדיה.
 • העובדים יקיימו שיתוף פעולה מלא עם האגפים והמחלקות, תוך התייעצות ויצירת דיאלוג עם כל הגורמים הרלבנטיים והבנת צרכיהם , בהיותם הנכס היקר לעירייה .

כבוד הדדי

 • עיריית עפולה ועובדיה ינקטו כלפי כל אדם יחס של כבוד, אדיבות והגינות, תוך כיבוד הזכויות והצרכים של הזולת.
 • העובדים מחויבים למתן שירות אדיב, מנומס , סובלני ושוויוני תוך שמירה קפדנית על כבוד האדם באשר הוא אדם וברגישות לצרכיו השונים של הזולת. כל זאת ביחסם לתושבים, למנהלים, לכפופים להם , לעמיתיהם ולכל גורם אחר הבא עימם במגע.

שקיפות

 • פעילות עיריית עפולה ועובדיה תתבצע תוך מחויבות לשקיפות ולגילוי נאות, תוך שמירה על הוראות הדין ועל צנעת הפרט. הקריטריונים והנהלים המתווים את תהליכי קבלת ההחלטות ואת הפעולות בעירייה יהיו ברורים, אחידים וגלויים.