ברוכים הבאים לאתר מחלקת רישוי עסקים בעירית עפולה

בעלי עסקים יקרים או יזמים לעתיד, עירית עפולה הקימה בעבורכם אתר הכולל פירוט מלא של התהליכים הכרוכים ברישוי העסק. תוכלו למצוא בו הפניות וטפסי הצהרה לגורמי הרישוי הנדרשים על פי סיווג העסק .

תהליך קבלת רישיון עסק הוא ארוך ודורש אישור של מספר גורמים. הקפדה שלכם על כל דרישות גורמי הרישוי תקצר ותיעל את התהליך.

אנו ממליצים לכם כי בטרם רכישה או השכרה של עסק תגיעו למשרדי מחלקת רישוי עסקים לשם קבלת מידע מוקדם ולשם בדיקת התאמת המבנה המיועד לדרישות של גורמי הרישוי. נציגי המחלקה ישמחו לעמוד לרשותכם בסיוע ובהכנת מסמכי הבקשה לרישיון העסק שלכם.

טלפון: 04-6524051/0

 

אופן הגשת הבקשה לרשיון עסק

תרשים זרימה הליך רישיון עסק

להורדת טופס בקשה לרישיון עסק הקישו כאן

גורמים מאשרים רישוי

מפרט אחיד

תצהיר כבאות

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012)

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

הודעה בנושא עדכון אגרת רישוי עסק