בית חינוך ולמידה "יהלום" לאדם וסביבה

אדם. דיאלוג. משמעות.

בית חינוך ולמידה "יהלום" הוא מרחב "ליצירה בפעולה" המאפשר לקהילה לשתף, לדמיין, לחקור ולהתבונן פנימה והחוצה כך כל פרט מצמיח את הקול האישי בהקשר החברתי.
דרכנו רואה בתלמידים, צוות ההוראה והורים- שותפות להתחנכות ולעשייה ערכית הנמצאת בתנועת שיפור מתמדת ובאמצעותם מחוייבות לבניית קהילת חינוך.
בבסיס הגישה החינוכית בבית הספר עומדת תפיסת החינוך ההומניסטי הרואה בחינוך תהליך מתמשך של התפתחות האדם במישור האינטלקטואלי, החברתי, המוסרי והתרבותי לשם מיצוי הפוטנציאל הן האישי והן
האנושי הגלום בו.
אחד המנגנונים המרכזיים להובלת התפיסה החינוכית של בית הספר הוא באמצעות ביסוס תרבות ארגונית המושתת על תרבות מקדמת למידה יצירת שפה אחידה ופיתוח תחושת שייכות, מחוייבות ומסירות לצד
מקצועיות ומצוינות אישית/אנושית וקבוצתית.

לשפה הארגונית ארבעה עקרונות מנחים:

חינוך אישי

אנו מאמינים בלמידה תוך התאמה לצרכים הוליסטיים: מנטלית, קוגנטיבית ורגשית ואלו מפתחים זהות אישית, אדם שלם.

יזמות ויצירתיות

אנו מאמינים כי חינוך ליצירה ובאמצעותה מעניקים מרחב להנאה/הנעה אישית המובילים את הלומד ל"מקום.

שיתופיות

אנו מאמינים כי דיאלוג משמעותי מפתח אדם לומד המועד לעצמו ולסביבתו.

התבוננות

אנו מאמינים כי אורח חיים רפלקטיבי המתכתב עם המציאות יפתח לומד עצמאי, פרואקטיבי, בוגר ואזרח בעל יכולת.

המיוחדים שלנו:

תכנית לימודים ייחודית "אדם וסביבה" בראייה ספיראלית: במטרה לטעת משמעות ולחנך את הילדים בהתייחס לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים, לגעת ברגש ובכך להיות פנויים ללמידה משמעותית.

תוכניות בהתאמה לייחודיות:

  • "ממריאים": אימון אישי וטיפוח מנהיגות חברתית.
  • צמרת "אמירים": טיפוח מצויינות ומיצוי אישי.
  • "הטייסת יהלום": מנהיגות אישית.
  • מרחב יצירה משותף: למידה חוץ כיתתי - למידה יוצרת/חוקרת/פעילה, תוך בחירה ודיאלוג מעצים.

יצירת קשר:

מנהלת בית הספר: פרח בר כהן.
טלפון: 04-6192160 | פקס: 04-6192164.
כתובת: אודם 14, רובע יזרעאל, עפולה.
דוא"ל: [email protected].