האגף אמון על ניהול המגנונים והתהליכים החיוניים להבטחת הצלחתם הארגונית, בראייה מערכתית ואינטגרטיבית,
להובלת הארגון למצוינות ארגונית ולהעצמה מתמשכת בקידומה ובהישגיה של הרשות.

אחריות על: תוכניות עבודה, קולות קוראים, תהליך מצוינות ארגונית של משרד הפנים, חדשנות ארגונית, הטמעת דיגיטציה,
רכש, אחריות על ניהול משבר הקורונה בתחומי הרשות, שליטה ובקרה, אמנת השירות, שיפור השירות לתושב,
שיתופי פעולה בין יחידות העירייה ובין העירייה לגורמי חוץ.

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - אגף תאום, בקרה וחדשנות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרית דהן מנהלת אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6520446 saritdahan@afula.muni.il
אוראל כהן מזכירת האגף 04-6520401 orel@afula.muni.il
לירון גורליק רכזת פרויקטים 04-6487711 lirong@afula.muni.il
הודיה זכור רכזת פרויקטים 04-6520421 hodayam@afula.muni.il
נטלי מזרחי רכזת ביטוחים ופרויקטים 04-6524060 natalim@afula.muni.il
מיכל סולטן רכזת רכש רשותית וחשבת האגף 04-6484253 michals@afula.muni.il
יוסי מלסה רפרנט אסטרטגיה וחדשנות 04-6524054 yossim@afula.muni.il