האגף אמון על ניהול המגנונים והתהליכים החיוניים להבטחת הצלחתם הארגונית, בראייה מערכתית ואינטגרטיבית,
להובלת הארגון למצוינות ארגונית ולהעצמה מתמשכת בקידומה ובהישגיה של הרשות.

אחריות על: תוכניות עבודה, קולות קוראים, תהליך מצוינות ארגונית של משרד הפנים, חדשנות ארגונית, הטמעת דיגיטציה,
רכש, אחריות על ניהול משבר הקורונה בתחומי הרשות, שליטה ובקרה, אמנת השירות, שיפור השירות לתושב,
שיתופי פעולה בין יחידות העירייה ובין העירייה לגורמי חוץ.

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - אגף תאום, בקרה וחדשנות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרית דהן מנהלת אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6520401 saritdahan@afula.muni.il
אדר דן מזכירות אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6520401 adar@afula.muni.il
אושרי דרעי מרכז שליטה ובקרה 04-6487704 oshri@afula.muni.il
לירון גורליק רכזת פרוייקטים - אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6487711 lirong@afula.muni.il
נועה עובדיה רכזת פרוייקטים - אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6484254 noa@afula.muni.il
נטלי מזרחי רכזת פרוייקטים - אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6527503 natalim@afula.muni.il
מיכל סולטן רכזת רכש - אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6520253 michals@afula.muni.il