האגף אמון על ניהול המגנונים והתהליכים החיוניים להבטחת הצלחתם הארגונית, בראייה מערכתית ואינטגרטיבית,
להובלת הארגון למצוינות ארגונית ולהעצמה מתמשכת בקידומה ובהישגיה של הרשות.

אחריות על: תוכניות עבודה, קולות קוראים, תהליך מצוינות ארגונית של משרד הפנים, חדשנות ארגונית, הטמעת דיגיטציה,
רכש, אחריות על ניהול משבר הקורונה בתחומי הרשות, שליטה ובקרה, אמנת השירות, שיפור השירות לתושב,
שיתופי פעולה בין יחידות העירייה ובין העירייה לגורמי חוץ.

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - אגף תאום, בקרה וחדשנות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרית דהן מנהלת אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6520446 saritdahan@afula.muni.il
אוראל כהן מזכירת אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6520401 orel@afula.muni.il
לירון גורליק רכזת פרוייקטים - אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6487711 lirong@afula.muni.il
הודיה זכור רכזת פרוייקטים - אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6520421 hodayam@afula.muni.il
נטלי מזרחי רכזת ביטוחים ופרויקטים אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6527160 natalim@afula.muni.il
מיכל סולטן רכזת רכש רשותית וחשבת האגף 04-6484253 michals@afula.muni.il