אחוז שטחים ירוקים :

הנתונים הכלל עירוניים עפ"י  תכנית המתאר ג/12567 :

שטח ציבורי פתוח – כ 900 דונם

 

מידע על העצים אשר ניטעו/נכרתו :

דוח שתילות עצים וכריתות 2020-21.pdf